Projekty

Mgr. Jozef Vlasáč, PhD.

Národné

Aktuálne
 • Zvetrávanie minerálov tetraedritovej skupiny: mobilita prvkov, supergénne produkty a ich stabilita
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
 • Mineralogické, kryštalochemické a izotopové štúdium sulfosolí z vybraných typov rudných mineralizácií
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025
Ukončené
 • Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2023
 • Mineralógia a genéza drahokovovej epitermálnej Au-Ag mineralizácie v JZ časti štiavnického stratovulkánu (oblasť Rudno-Pukanec)
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022