Projekty

vedecký pracovník
Mgr. Milan Onderka, PhD.

Medzinárodné

Aktuálne
 • Oportunistické formy merania atmosferických zrážok
  Program: COST
  Doba trvania: 13. 10. 2021 – 12. 10. 2025

Národné

Aktuálne
 • Neskoro pliocénne-rano pleistocénne chobotnatce (Proboscidea, Mammalia) z lokalít Nová Vieska a Strekov (Dunajská panva, Slovensko), Biochronológia, taxonómia a paleoekológia
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
 • Radón v podzemnom prostredí - sezónne korekčné faktory
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2024 – 31. 12. 2027
 • Odozva borovice horskej – kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023