Projekty

doktorandka
RNDr. Ema Nogová

Národné

Aktuálne
 • Spresnenie údajovej a interpretačnej databázy v prípade vybraných geofyzikálnych anomálií na území SR
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
 • Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
Ukončené
 • Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
 • Hustotná analýza horninového prostredia na základe povrchových a podzemných gravimetrických meraní.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • -
  Program: DoktoGranty
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023