Projekty

doktorand
Mgr. Pavol Myšľan

Národné

Aktuálne
  • Zvetrávanie minerálov tetraedritovej skupiny: mobilita prvkov, supergénne produkty a ich stabilita
    Program: APVV
    Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
  • Mineralogické, kryštalochemické a izotopové štúdium sulfosolí z vybraných typov rudných mineralizácií
    Program: VEGA
    Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025