Projekty

doktorand
Mgr. Diana Ölveczká

Národné

Aktuálne
 • Biochronológia fosílnych eventov a sedimentárne archívy globálnych zmien paleoprostredia v mezozoických a kenozoických súvrstviach Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
 • Porovnávacia tafonómia mikro- and makrobezstavovcov: stopovanie intenzity tafonomicky-aktívnej zóny v čase
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
 • Účinky klimatických zmien na veľkostnú štruktúru bentických spoločenstiev a ich odlíšenie od tafonomických účinkov vo fosílnom zázname (spodná jura, titón, miocénne klimatické optimum, holocén).
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
 • -
  Program: DoktoGranty
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024