Projekty

Mgr. Alexandra Molnárová, PhD.

Národné

Aktuálne
  • Geochémia a petrogenéza granitoidných hornín veporickej jednotky Západných Karpát a ich možný prínos v oblasti kritických surovín
    Program: Iné projekty
    Doba trvania: 1. 7. 2024 – 31. 12. 2025