Projekty

odborný pracovník
Mgr. Erik Bystrický

Medzinárodné

Aktuálne
 • AdriaArray
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2026
Ukončené
 • Prevencia katastrof spôsobených porušením zosuvových priehrad v pohorí Tien Shan, Kyrgizská republika
  Program: NATO
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 30. 9. 2012

Národné

Ukončené
 • Výpočet mechanizmov ohnísk a inverzie tenzoru momentu v takmer reálnom čase pre zemetrasenia v strednej a juhovýchodnej Európe
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009