Projekty

vedecká pracovníčka
Mgr. Lucia Fojtíková, PhD.

Medzinárodné

Aktuálne
 • AdriaArray
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2026
Ukončené
 • AdriaArray na Slovensku
  Program: Mobility
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
 • CAPABLE
  Program: International Visegrad Fund (IVF)
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021
 • AlpArray
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 1. 2020
 • Mikroseizmické monitorovanie priemyselne významných lokalít
  Program: 7RP
  Doba trvania: 1. 10. 2009 – 30. 9. 2013

Národné

Aktuálne
 • Integrovaná geofyzikálna a geologická detekcia priebehu vikartovského zlomu a muránskej zlomovej línie a charakteristika ich parametrov v kombinácii s morfotektonickou a štruktúrnou analýzou a datovaním výplní zlomov (Hornádska kotlina, Levočské vrchy)
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
 • Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
Ukončené
 • Súčasná a historická seizmická aktivita v zdrojovej oblasti Malé Karpaty
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
 • Seizmický režim v zdrojovej oblasti Malé Karpaty
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Neotektonická aktivita územia Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2007 – 30. 5. 2010
 • Výpočet mechanizmov ohnísk a inverzie tenzoru momentu v takmer reálnom čase pre zemetrasenia v strednej a juhovýchodnej Európe
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009