Projekty

asistentka generálneho riaditeľa
Mgr. Mária Šipková

Národné

Aktuálne
 • Metamorfné záznamy kolíznych orogénov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
Ukončené
 • Metamorfné procesy v kolíznych orogénnych zónach
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Charakteristika permských granitov S-typu z Gemerickej jednotky Západných Karpát a ich porovnanie s permskými granitmi JV Európy a Anatólie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019