Projekty

vedecký pracovník
doc. Mgr. Jozef Kristek, DrSc.

Medzinárodné

Ukončené
 • Časovo závislá seizmológia
  Program: COST
  Doba trvania: 3. 11. 2014 – 2. 11. 2018

Národné

Ukončené
 • Analýza robustnosti vybraných štrukturálnych parametrov vo vzťahu k seizmickému pohybu v lokálnych povrchových štruktúrach so stochastickými perturbáciami materiálových parametrov.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Súčasná a historická seizmická aktivita v zdrojovej oblasti Malé Karpaty
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Seizmický režim v zdrojovej oblasti Malé Karpaty
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018