Projekty

vedecká pracovníčka
Mgr. Miriam Kristeková, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • CAPABLE
  Program: International Visegrad Fund (IVF)
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021
 • AlpArray
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 1. 2020
 • Monitorovanie a analýza zemetrasení s dôrazom na oherský rift v Českej republike a oblasť Malých Karpát v Slovenskej republike
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Mikroseizmické monitorovanie priemyselne významných lokalít
  Program: 7RP
  Doba trvania: 1. 10. 2009 – 30. 9. 2013
 • Prevencia katastrof spôsobených porušením zosuvových priehrad v pohorí Tien Shan, Kyrgizská republika
  Program: NATO
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 30. 9. 2012
 • Rozvoj infraštruktúry pre monitorovanie zemetrasení v Bosne a Hercegovine
  Program: Medzivládna dohoda
  Doba trvania: 1. 11. 2009 – 28. 2. 2011

Národné

Ukončené
 • Analýza robustnosti vybraných štrukturálnych parametrov vo vzťahu k seizmickému pohybu v lokálnych povrchových štruktúrach so stochastickými perturbáciami materiálových parametrov.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Súčasná a historická seizmická aktivita v zdrojovej oblasti Malé Karpaty
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Identifikácia a charakterizácia potenciálu lokálnych efektov pomocou robustného numerického modelovania seizmického pohybu
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
 • Seizmický režim v zdrojovej oblasti Malé Karpaty
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Priame modelovanie a inverzia vlnových obrazov aplikovaná na seizmický pohyb v Mygdónskom bazéne v Grécku
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
 • Optimálne presné konečno-diferenčné schémy na modelovanie zemetrasení
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 9. 2008 – 31. 12. 2010
 • Neotektonická aktivita územia Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2007 – 30. 5. 2010
 • Kvantitatívna charakterizácia a parametrizácia procesu šírenia trhliny na seizmoaktívnom zlome a verifikácia výpočtových metód v seizmológii
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009