Projekty

samostatná pracovníčka
Alžbeta Radimáková

Národné

Ukončené
  • Atmosférické procesy a troposférický ozón v horskom prostredí
    Program: VEGA
    Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2017