Projekty

vedecká pracovníčka
RNDr. Alexandra Marsenić, PhD.

Národné

Aktuálne
 • Analýza zvláštnych magnetotelurických situácií a ich prejavov v elektromagnetickej odozve
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026
Ukončené
 • Magnetotelurické modelovanie hlbokých tektonických štruktúr na kontakte Európskej platformy a Karpatského bloku.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
 • Numerické riešenie kinematickej úlohy pre sekulárne variácie geomagnetického poľa
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
 • Prejavy slnečnej aktivity v časovo-priestorových zmenách geomagnetického poľa
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 10. 2013 – 30. 9. 2017
 • Rezistívne procesy ako zdroj hydromagnetických pohybov v jadre Zeme
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Rotujúca magnetokonvekcia v polárnych a ekvatoriálnych oblastiach kvapalného jadra Zeme
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2011