Projekty

vedecká pracovníčka
Ing. Svetlana Varšová (Bičárová), PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Meranie a predpoveď námrazy
  Program: COST
  Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2009

Národné

Aktuálne
 • Odozva borovice horskej – kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
 • Vývoj systému pre hodnotenie hrozby bleskových povodní a na podporu tvorby návrhov modro-zelenej infraštruktúry
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 15. 10. 2022 – 30. 11. 2023
 • Mezo- a mikro-meteorologický priskumvýskytu hydrometeorov v prízemnej vrstve troposféry na základe pasívneho vyhodnocovania zmien elektromagnetického žiarenia z antropogénnych zdrojov.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
 • Atmosférické procesy a troposférický ozón v horskom prostredí
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2017
 • Depozičné toky acidifikačných zložiek lesných pôd a ozónu vo vybraných podhorských a horských oblastiach Slovenska
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2017
 • Mapovanie fytotoxických ozónových dávok v lesnom prostredí Vysokých Tatier
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 10. 2013 – 31. 3. 2017
 • Interakcie medzi klimatickými faktormi a horským prostredím
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • Meteorológia pre verejnosť
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012
 • Variabilita meteorologických a radiačných faktorov v hraničnej vrstve atmosféry horských oblastí
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
 • Mikroklíma polomov vo Vysokých Tatrách
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 4. 2006 – 31. 3. 2009