Projekty

údržbár, záhradník
Juraj Šternócky

Národné

Ukončené
  • Korelačné eventy globálnej stratigrafie a paleoprostredia v kriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát: biotické, sedimentárne a geochemické indikátory.
    Program: VEGA
    Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019