Projekty

pozorovateľ
Dušan Božik

Národné

Ukončené
  • Mapovanie fytotoxických ozónových dávok v lesnom prostredí Vysokých Tatier
    Program: APVV
    Doba trvania: 1. 10. 2013 – 31. 3. 2017
  • Meteorológia pre verejnosť
    Program: APVV
    Doba trvania: 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012