Projekty

vedecký pracovník
prof. RNDr. Roman Aubrecht, PhD.

Národné

Aktuálne
 • Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 8. 2021 – 30. 6. 2025
Ukončené
 • Magnetická anizotropia, sedimentológia a proveniencia klastických súvrství Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Jurská migrácia Karpatských blokov k Afrike - paleomagnetický dôkaz
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Vytvorenie a potvrdenie teórie vzniku Zeme akréciou v spolupráci s medzinárodne uznávanými expertmi
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Vzdelávanie
  Doba trvania: 9. 1. 2012 – 31. 12. 2014