Projekty

odborná pracovníčka
Mgr. Štefánia Pramuková

Národné

Ukončené
  • Magnetická anizotropia, sedimentológia a proveniencia klastických súvrství Západných Karpát
    Program: VEGA
    Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020