Projekty

vedecká pracovníčka
RNDr. Júlia Kotulová, PhD.

Medzinárodné

Aktuálne
 • Hydrogen Energy Reservoir (IPCEI-Významný projekt spoločného európskeho záujmu) IPCEI - Important Projects of Common European Interest),
  Program: Iné
  Doba trvania: 15. 7. 2022 – 14. 7. 2028

Národné

Aktuálne
 • Rifting a subsidenčná história zaoblúkových paniev Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Sedimentárne paleoprostredia a transportno-depozičné mechanizmy v paleogénnych súvrstviach Centrálnych Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
 • Organicko-geochemická analýza vzoriek z jadier vrtu Špačince-4
  Program: Iné projekty
  Doba trvania: 1. 5. 2018 – 1. 3. 2019