Projekty

odborná pracovníčka
Mgr. Stanislava Budačová

Národné

Ukončené
  • Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov.
    Program: VEGA
    Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023