Projekty

odborný pracovník
Mgr. Hana Rovňanová

Národné

Ukončené
 • Kvartérne klimatické zmeny v izotopových archívoch slovenských jaskýň
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
 • Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
 • Korelačné eventy globálnej stratigrafie a paleoprostredia v kriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát: biotické, sedimentárne a geochemické indikátory.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
 • Vek, rozsah a hĺbka epizodického topenia permafrostu počas neskorého pleistocénu – údaje z jaskynných klimatických archívov Slovenska.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017