Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník
Mgr. Igor Kohút, PhD.
FEM modelovanie napätí a deformácií
T:     02/ 5941 0602
ORCID:   ORCID