Základné údaje

Profilová fotografia
emeritný vedecký pracovník
RNDr. Čestmír Tomek, CSc.
tektonika; stavba litosféry