Zoznam článkov

1024
Výročie zemetrasení 6.2. a 18.2.1822 pri Komárne

V dňoch 6. a 18. februára 2022 sme si pripomenuli 200. výročie stredne silných zemetrasení, ktoré postihli mesto Komárno a obec Iža. Zemetrasenia z rokov 1822 sa radia do obdobia zvýšenej seizmickej aktivity seizmickej zdrojovej zóny Komárno dokumentovanej počas druhej polovice 18. storočia a prvej polovice 19. storočia (zemetrasenia v rokoch 1763, 1783, 1806, 1822, 1841, 1851). Zemetrasenie 6. februára 1822,…

»
765
Aktuality SAV: Hraničné kamene možno nájsť aj v areáli SAV na Patrónke

Hraničné kamene sú kultúrnou pamiatkou a ich poškodzovanie môže byť trestné. Na Slovensku máme podľa Pamiatkového úradu SR päť hraničných kameňov, ktoré sú dokonca národnými kultúrnymi pamiatkami. Na území Bratislavy, ktorá sa často nachádzala neďaleko hraníc rôznych štátov či ríš, je hraničných kameňov pomerne veľa. Vedeli ste, že niektoré sa nachádzajú aj v areáli SAV na bratislavskej…

»
1024
Úspech slovenských gravimetrikov

Európska iniciatíva AlpArray, ktorá vznikla v roku 2015, je zameraná na zdokonalenie nášho chápania geologického vývoja pohoria Álp a seizmického rizika v horskom systéme Alpy-Apeniny-Karpaty-Dinaridy. Iniciatíva integruje súčasný výskum Zeme s geofyzikálnymi zobrazeniami s vysokým rozlíšením 3D štruktúr a fyzikálnymi vlastnosťami litosféry a vrchného plášťa so zameraním na špičkové seizmologické merania. V rámci tohto projektu vznikla aj gravimetrická…

»