Zoznam článkov

726
Aktuality SAV: Európsky deň minerálov: Slovensko má tisícročnú tradíciu v ťažbe a spracovaní nerastných surovín

S Jánom Madarásom Európsky deň minerálov vyhlásený Európskou asociáciou priemyselných nerastov (IMA – Europe) si pripomíname 12. mája od roku 2007. Jeho cieľom je zvýšenie povedomia o význame minerálov v našich životoch. Sú nevyhnutné v stavebníctve, chemickom, automobilovom, leteckom či strojníckom priemysle. https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10350

»
1024
Zemetrasenie pri Banskej Bystrici 6. apríla 2022

Štyri minúty po 19. hodine LSEČ v stredu, 6. apríla 2022, pocítili obyvatelia Banskej Bystrice a okolia na pár sekúnd  účinky slabého zemetrasenia. Najmä v okolí epicentra bol prírodný jav sprevádzaný aj zvukovým efektom akoby prasknutia. Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo medzi Šalkovou (najvýchodnejšia mestská časť Banskej Bystrice) a Slovenskou Ľupčou. Magnitúdo zemetrasenia, stanovené zo staníc Národnej…

»
1024
Výročie zemetrasení 6.2. a 18.2.1822 pri Komárne

V dňoch 6. a 18. februára 2022 sme si pripomenuli 200. výročie stredne silných zemetrasení, ktoré postihli mesto Komárno a obec Iža. Zemetrasenia z rokov 1822 sa radia do obdobia zvýšenej seizmickej aktivity seizmickej zdrojovej zóny Komárno dokumentovanej počas druhej polovice 18. storočia a prvej polovice 19. storočia (zemetrasenia v rokoch 1763, 1783, 1806, 1822, 1841, 1851). Zemetrasenie 6. februára 1822,…

»
765
Aktuality SAV: Hraničné kamene možno nájsť aj v areáli SAV na Patrónke

Hraničné kamene sú kultúrnou pamiatkou a ich poškodzovanie môže byť trestné. Na Slovensku máme podľa Pamiatkového úradu SR päť hraničných kameňov, ktoré sú dokonca národnými kultúrnymi pamiatkami. Na území Bratislavy, ktorá sa často nachádzala neďaleko hraníc rôznych štátov či ríš, je hraničných kameňov pomerne veľa. Vedeli ste, že niektoré sa nachádzajú aj v areáli SAV na bratislavskej…

»