Zoznam článkov

932
Aktuality SAV: Unikátna publikácia o klimatickej zmene spojila slovenských vedcov

Slovenská akadémia vied prichádza s jedinečnou publikáciou Zmena klímy I., ktorá zrozumiteľne a na základe vedeckých faktov vysvetľuje rôzne aspekty klimatickej krízy. Jej autormi sú slovenskí vedci a vedkyne zo všetkých troch vedných oddelení SAV, ktorí sa spojili, aby širokej laickej i odbornej verejnosti, ale aj zástupcom politického a verejného života priniesli súhrnné vedecké dáta…

»
797
SAVinci: Či ľudstvo prežije rok 2222, závisí len od nás

Zmene klimatických pomerov v posledných rokoch sa venovala júnová vedecká kaviareň SAVinci, ktorá sa po dlhej odmlke konala naživo na bratislavskom Tyršáku. Na tému Prežijeme rok 2222? v nej diskutovali doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., z Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i., a RNDr. Pavol Siman, PhD., z Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10511

»
722
Ocenenia Slovenskej geologickej spoločnosti za najlepšie geologické práce za r. 2018–2021 na Ústav vied o Zemi SAV

Slovenská geologická spoločnosť pravidelne oceňuje významné geologické práce. V tejto súťaži ocenenia za najlepšiu geologickú prácu z rokov 2018–2021 získali aj publikácie pracovníkov Ústavu vied o Zemi SAV. V prvej kategórii „Vedecké práce autorov bez vekového obmedzenia“ je ocenenou prácou publikácia: SOTÁK, Ján** – ELBRA, Tiiu – PRUNER, Petr – ANTOLÍKOVÁ, Silvia – SCHNABL, Petr – BIROŇ, Adrián – KDÝR, Šimon – MILOVSKÝ, Rastislav….

»