Zoznam článkov

1024
Úspech slovenských gravimetrikov

Európska iniciatíva AlpArray, ktorá vznikla v roku 2015, je zameraná na zdokonalenie nášho chápania geologického vývoja pohoria Álp a seizmického rizika v horskom systéme Alpy-Apeniny-Karpaty-Dinaridy. Iniciatíva integruje súčasný výskum Zeme s geofyzikálnymi zobrazeniami s vysokým rozlíšením 3D štruktúr a fyzikálnymi vlastnosťami litosféry a vrchného plášťa so zameraním na špičkové seizmologické merania. V rámci tohto projektu vznikla aj gravimetrická…

»
604
Magnetotelurické merania v Laponsku

Pracovníci oddelenia geomagnetizmu Ústavu vied o Zemi SAV Ján Vozár, Jozef Madzin a Lenka Ondrášová sa v spolupráci s kolegami z Technickej univerzity v Lulei a z geofyzikálneho ústavu Českej akadémie vied v dňoch 13.7. – 12.8.2021 zúčastnili magnetotelurických meraní vo švédskom Laponsku. Merania sa vykonávali v rámci projektu D-Rex, ktorý je súčasťou programu ERA-MIN 2. Projekt D-Rex sa zameriava na vývoj nových technológií a pracovných…

»
1024
Slovenskí vedci merali na Etne gravitačné dáta

Kolegovia Pavol Zahorec z Oddelenia gravimetrie a geodynamiky Ústavu vied o Zemi SAV a Juraj Papčo z Katedry globálnej geodézie a geoinformatiky STU v Bratislave sa v minulých dňoch nachádzali na sopke Etna na Sicílii, kde vykonávali gravimetrické merania v spolupráci s kolegami z INGV Catania, Osservatorio Etneo. Terénne práce sú súčasťou projektu Ústavu vied o Zemi SAV s akronymom G-ET-SUMMIT (vedúci projektu Peter…

»
1024
Horúca vlna v júni 2021 zasiahla aj vysokohorské prostredie

Stabilné anticyklonálne počasie, ktoré zasiahlo Európu v druhej a tretej júnovej dekáde 2021 viedlo k dlhšie trvajúcemu obdobiu extrémne vysokých teplôt vzduchu na celom území Slovenska – horúcej vlne. Štúdie z celého sveta poukazujú, že horúce vlny môžu mať nepriaznivé účinky na živé organizmy, ako ohrozenie zdravia a životov nielen ľudí, ale aj iných cicavcov, či vtákov, straty…

»
1024
Ústav vied o Zemi SAV úspešne bodoval v Cenách Slovenskej akadémie vied za rok 2020

V komornom prostredí Malého kongresového centra SAV v Bratislave na Štefánikovej ulici  oceňovali aj tento rok špičkových vedcov SAV. Ceny Slovenskej akadémie vied sú najvyšším ocenením tvorivej činnosti jej vedcov. Dodržiavanie prísnych pandemických opatrení rozdelilo udeľovanie cien na dva dni a po jednotlivých oddeleniach vied. Ceny SAV pre 1. oddelenie vied odovzdal v pondelok 28. júna 2021 predseda SAV prof….

»
1024
Týždeň európskych geoparkov v Slovenskej akadémii vied – Výstava Geoparky a geoturizmus na Slovensku

Slovenská akadémia vied, Slovenská agentúra životného prostredia a Medzirezortná komisia Siete geoparkov SR pri príležitosti konania environmentálno-edukačného podujatia „Týždeň európskych geoparkov“ inštalovali v areáli SAV v Bratislave – Patrónke pred Aulou SAV, tematickú výstavu Siete geoparkov Slovenskej republiky. Cieľom výstavy je zvýšiť environmentálne povedomie širokej laickej a odbornej verejnosti o územných, prírodných, archeologických a kultúrno-historických fenoménoch geoparkov Slovenska, zaradených do siete geoparkov…

»