Zoznam článkov

1024
Čo sa deje s ľadom v Dobšinskej ľadovej jaskyni?

Aby sme mohli vedecky korektne odpovedať na túto otázku, krátko si pripomeňme jedinečnosť jaskyne a za základe súčasného vedeckého skúmania sa pokúsime odpovedať. Chladné mohutné ústie priepasti v masíve kopca Duča pri Stratenej bolo obyvateľom známe od nepamäti. Oficiálnymi objaviteľmi jaskyne sú Eugen Ruffínyi, András Mega a Gustáv Lang z Dobšinej, ktorí sa do „ľadovej priepasti“ za asistencie ďalších…

»
972
Deň otvorených dverí na ÚVZ SAV v Banskej Bystrici

Ústav vied o Zemi SAV sa opäť zapojil do celoslovenského podujatia Týždeň vedy a techniky. V stredu 8. novembra 2023 v rámci Dňa otvorených dverí takmer 150 detí zo základných škôl z Banskej Bystrice, Slovenskej Ľupče a zo Starých Hôr nazrelo do tajov geológie. Malí aj väčší zvedavci navštívili spolu 9 stanovíšť – geochemické, paleolimnologické, izotopové a separačné laboratórium, brusiareň, Rtg…

»
1024
Dni paleontológov v Ostrave

V dňoch 17. až 19.10.2023 sa uskutočnila  22. Česko-Slovensko-Poľská paleontologická konferencia v Ostrave. Usporiadateľom tohto každoročného podujatia bola VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta. Náročnej úlohy hlavného organizátora konferencie sa zhostil  Prof. Ing. Petr Skupien, PhD.      Paleontologickej konferencie sa zúčastnilo 60 účastníkov z piatich krajín (Česko, Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Ukrajina), a to z rôznych akademických pracovísk, univerzít,…

»
1024
Východné Slovensko zasiahlo zemetrasenie

Východné Slovensko zasiahlo v pondelok 9. októbra 2023 večer stredne silné zemetrasenie, ktoré spôsobilo viaceré škody na majetku. Vedecký kolektív Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. od prvých momentov mapuje situáciu a ponúka prvé interpretácie seizmických záznamov. Viac si prečítajte v Aktualitách SAV Prehľad lokalít s pozorovaním účinkov zemetrasenia na základe doručených makroseizmických dotazníkov do 11….

»
1024
Mineralogická konferencia MinWien2023

Mineralogická konferencia MinWien2023, míting Nemeckej mineralogickej spoločnosti a Rakúskej mineralogickej spoločnosti, ku ktorým sa tento rok pripojila aj Slovenská mineralogická spoločnosť, sa konala vo Viedni v GeoZentre Fakulty geologických vied, geografie a astronómie Viedenskej univerzity v termíne od 19. do 21. septembra. V organizačnom výbore konferencie pod vedením Herty Effenberger a Christiana Lengauera z Viedenskej univerzity figurovali aj Peter Bačík a Igor…

»
1024
SAV udelila pamätné medaily kolektívom aj osobnostiam

Pri príležitosti 70. výročia Slovenskej akadémie vied udelil jej predseda Pavol Šajgalík v piatok 23. 6. 2023 kolektívom a osobnostiam pamätné medaily. Ocenenia si prevzali zástupcovia jednotlivých ústavov, vedci, ale aj popularizátori vedy v priestoroch Slovenského národného divadla v Bratislave, ktorí sa zaslúžili o rozvoj vedy na Slovensku, reprezentujú úlohu akadémie alebo prispievajú k viditeľnosti…

»
1024
Účasť Ústavu vied o Zemi na podujatí „Víkend so SAV – oslava 70. výročia akadémie“

V dňoch 23. – 24. júna sa uskutočnilo podujatie „Víkend so SAV – oslava 70. výročia akadémie“, ktoré sa konalo na Námestí M. R. Štefánika pri OC Eurovea v Bratislave.  Na podujatí sa zúčastnil aj Ústav vied o Zemi SAV, v.v.i. V piatok začali propagáciou nášho ústavu pracovníci Geofyzikálneho odboru. Oddelenie seizmológie sa prezentovalo rôznymi interaktívnymi modelmi, ktoré schematicky…

»
1024
5. sympózium geológov “priateľov Českého masívu” venované varískej orogenéze sa uskutočnilo na Smolenickom zámku

5. sympózium o Českom masíve (5th Bohemian Massif Symposium) sa konalo v dňoch 7.–10. júna 2023 v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach. Toto sympózium nadviazalo na úspešné stretnutia organizované rakúskymi, českými a nemeckými „geológmi–priateľmi Českého masívu“ zamerané na pochopenie varíckeho (devónsko-karbónskeho) orogénu, ktorý dobre je pochopený v Českom masíve na formovanie Varískej zemskej kôry…

»