Zoznam článkov

1024
IV. sympózium Ústavu vied o Zemi SAV, v.v.i. 2023

Po štvorročnej prestávke, vynútenej pandemickou situáciou v rokoch 2020 – 2022, sa podarilo v dňoch 6. – 7. júna 2023 v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku usporiadať štvrté sympózium Ústavu vied o Zemi SAV. Tak, ako pri predchádzajúcich stretnutiach, aj toto malo pracovný, ale aj neformálny charakter. Tímbilding pracovníkov Geologického odboru a Geofyzikálneho odboru ÚVZ SAV bol zároveň malým interným…

»
1024
Návšteva budúcich inšpektorov CTBTO v Hurbanove

V sobotu 29. apríla 2023 sme na Geomagnetickom observatóriu ÚVZ SAV, v. v. i., v Hurbanove privítali vzácnu návštevu. Na odbornú exkurziu na naše pracovisko zavítali budúci inšpektori Organizácie zmluvy pre všeobecný zákaz jadrových skúšok (CTBTO). Išlo o účastníkov medzinárodného cvičenia Prípravnej komisie CTBTO, ktoré na Slovensku zabezpečoval Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky. Išlo o…

»
800
Mineralógovia posudzovali stav zbierok Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici po požiari v budove Berggerichtu

Historické centrum Banskej Štiavnice na Námestí svätej Trojice v sobotu 18. 3. 2023 zasiahol ničivou silou požiar. Postupne sa rozšíril z domu, v ktorom sa nachádza turistická atrakcia „Banka lásky“ na strechy ďalších objektov, pričom najvážnejšie škody spôsobil na budove Berggerichtu, kde je umiestnená mineralogicko – ložisková expozícia a depozitáre Slovenského banského múzea. Podľa materiálu zo 4. 4. 2023…

»
512
Martin Števko v nominácii na ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2022

Dvadsaťosem nominácií v desiatich kategóriách a dve Mimoriadne ceny. Tak vyzeral zoznam nominovaných osobností 26. ročníka udeľovania cien Krištáľové krídlo za rok 2022. Veľká porota rozhodla okrem nominovaných aj o dvoch laureátoch  Mimoriadnej ceny. Mená všetkých laureátov sme spoznali na galavečere 4. marca 2023 v Bratislave. Medzi troma nominovanými v kategórii Medicína a veda bol aj vedecký pracovník Ústavu vied…

»
833
Nádejné polárne žiare sa u nás tento týždeň (takmer) nekonali II.

Minulý týždeň sme v našej rubrike Aktuality informovali o doteraz najintenzívnejšej geomagnetickej búrke súčasného 25. cyklu slnečnej aktivity. Spomenuli sme, že geomagnetická búrka mala stupeň G3. Polárna žiara sa neobjavila priamo nad naším územím a šťastie pozorovať ju mohli mať len tí, ktorým v dobrom výhľade na sever nezacláňali terénne prekážky (napríklad pohoria), mali na…

»
147
Projekt „Vývoj systému pre hodnotenie hrozby bleskových povodní a na podporu tvorby návrhov modro-zelenej infraštruktúry“

Za posledné desaťročia možno pozorovať nárast extrémov zrážok a obdobia sucha vedúce ku zmenenej dynamike odtokových procesov v povodí. Dôležitou súčasťou opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov extrémov klímy a počasia sú vodozádržné, protipovodňové a protierózne opatrenia v poľnohospodárskej krajine. Ohrozenie územia bleskovými povodňami z extrémnych zrážok a ich sprievodnými javmi ako sú napr. erózia poľnohospodárskej…

»
1024
Deň geodiverzity v Banskobystrickom geoparku

Pri príležitosti vyhlásenia Medzinárodného dňa geodiverzity na 41. generálnej konferencii UNESCO v roku 2021, zorganizovala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ústavom vied o zemi Slovenskej akadémie vied, Banskobystrickým geoparkom a Centrom geoinformatiky a digitálnych technológií pri Katedre geografie a geológie FPV UMB 6. októbra 2022 „Deň geodiverzity v Banskobystrickom geoparku“. Podujatie bolo uskutočnené na pracovisku ÚVZ SAV…

»