Zoznam pracovníkov

Profilová fotografia
vedecký pracovník, člen predsedníctva SAV
RNDr. Pavol Siman, PhD.
geologické mapovanie; petrografia; mineralógia; petrológia a datovanie magmatických a metamorfovaných hornín
T:     02/ 3240 1117
ORCID:   ORCID