Projekty

vedecký pracovník
Mgr. Juraj Hrabovský, PhD.

Národné

Aktuálne
 • Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 8. 2021 – 30. 6. 2025
Ukončené
 • Časové a priestorové zmeny v spoločenstve koralinných rias a treťohorných plytkovodných vápencov Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023
 • Časové a priestorové zmeny v zložení bentických spoločenstiev dominantných s koralinnými riasami Viedenskej panvy a Karpatskej priehlbiny v strednom miocéne.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021