Projekty

vedecký pracovník
Mgr. Sergii Kurylo, PhD.

Národné

Aktuálne
 • Metamorfné záznamy kolíznych orogénov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
 • Petrogenetické modely Paleozoických granitických hornín v Západných Karpatoch a ich korelácia
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
Ukončené
 • Genéza a evolučné štádiá granitového masívu tatrickej časti Nízkych Tatier
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Metamorfné procesy v kolíznych orogénnych zónach
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2023