Projekty

asistentka riaditeľa Geofyzikálneho odboru
Marta Pešková