Základné údaje

Profilová fotografia
asistentka riaditeľa Geofyzikálneho odboru
Marta Pešková
T:     02/ 5941 0626
F:    02/ 5941 0607