Projekty

vedecký pracovník
Mgr. Martin Števko, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Korelácia a porovnanie produktov vrchnopermskej a spodnotriasovej magmatickej aktivity v Balkanidách a Západných Karpatoch
  Program: Mobility
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Národné

Aktuálne
 • Zvetrávanie minerálov tetraedritovej skupiny: mobilita prvkov, supergénne produkty a ich stabilita
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
 • Mineralogické, kryštalochemické a izotopové štúdium sulfosolí z vybraných typov rudných mineralizácií
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025