Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník
Mgr. Martin Števko, PhD.
mineralógia; kryštalochémia, genéza a termodynamika supergénnych minerálov; kryštalochémia a genéza rudných minerálov (najmä sulfosolí a arzenidov); topografická mineralógia a nové minerály
T:     02/ 3229 3224
ORCID:   ORCID