Projekty

vedecký pracovník
Mgr. Csaba Tóth, PhD.

Národné

Aktuálne
  • Neskoro pliocénne-rano pleistocénne chobotnatce (Proboscidea, Mammalia) z lokalít Nová Vieska a Strekov (Dunajská panva, Slovensko), Biochronológia, taxonómia a paleoekológia
    Program: VEGA
    Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027