Publikácie

vedecký pracovník
Mgr. Csaba Tóth, PhD.

Publikácie za rok 2024

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií

Publikácie

  • SABOL, Martin - HROMADOVÁ, Bibiana - PAVLOVOVÁ, Barbora - ČEJKA, Tomáš - TÓTH, Csaba - VLAČIKY, Martin - HRIADEL, Pavol. Od medveďov k pravekým lovcom - paleozoologický výskum na paleontologických a archeologických lokalitách Slovenska v rokoch 2022-2023. In Sborník abstraktů. 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita Brno, 2023, s. 30-31. ISBN 978-80-280-0457-6. (Seminář 28. Kvartér) Typ: AFG
  • SABOL, Martin - HROMADOVÁ, Bibiána - TÓTH, Csaba - VLAČIKY, Martin - ČEJKA, Tomáš - HRIADEL, Pavol. Bešeňová - Báňa a Santovka - Malinovec: Dve nádejné paleolitické lokality na Slovensku. In Zborník abstraktov. - Trnava : Krajský pamiatkový úrad Trnava, 2023, s. 5-6. (9. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2023) Typ: AFH