Projekty

knihovníčka
Mgr. Eva Luptáková

Národné

Ukončené
  • P-T-X podmienky vzniku a vek hydrotermálych antimónových mineralizácií tatrika Západných Karpát
    Program: VEGA
    Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009