Projekty

vedecký pracovník
Mgr. Peter Vršanský, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Evolučné princípy a globálne zmeny prostredia dokumentované záznamom švábov, termitov a modliviek (v rámci projektu AMBA)
  Program: UNESCO
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2018
 • Evolučné princípy a globálne zmeny prostredia dokumentované záznamom švábov, termitov a modliviek
  Program: UNESCO
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 1. 2008
 • Triasovo-jurské hraničné udalosti
  Program: UNESCO
  Doba trvania: 1. 1. 2003 – 31. 12. 2006

Národné

Aktuálne
 • Šváby zo svetových jantárov III.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Šváby zo svetových jantárov II.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
 • Šváby zo svetových jantárov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2017
 • Evolučné zákonitosti indikované článkonožcami a ich príbuznými
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 10. 2013 – 30. 9. 2017
 • Evolučné princípy a globálne zmeny prostredia dokumentované záznamom švábov, termitov a modliviek
  Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 1. 2013
 • Vznik spoločenských živočíchov - prechod od švábov k termitom
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012