Projekty

vedecký pracovník
Ing. Martin Bednárik, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Určenie horizontálnych zrýchlení vyvolaných paleo-zemetraseniami na základe štúdia porušenia pružného napätia speleotém.
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 10. 2011 – 31. 12. 2016

Národné

Aktuálne
 • Extenzometrické merania a interpretácia periodických a neperiodických deformácií zemskej kôry v oblasti Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Riešenie aktuálnych problémov geofyzikálnej a geodetickej detekcie podpovrchových dutin v environmentálnych a archeologických aplikáciách
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
 • Geofyzikálny model litosféry Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Optická charakterizácia mikrofyzikálnych vlastností atmosférických častíc nesférického tvaru
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
 • Integrácia geotermického modelovania do riešenia obrátenej úlohy gravimetrie.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Geoevidencia krasových foriem a objasnenie genézy závrtov na vybraných plošinách Malých Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • Analýza robustnosti vybraných gravimetrických a geodynamických interpretačných metód v geofyzikálnych obrátených úlohách
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Paralelné a regularizované modelovanie potenciálových polí v karpatsko-panónskej oblasti
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011