Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník
Ing. Martin Bednárik, PhD.
mechanika hornín; deformácie zemskej kôry – meranie a modelovanie; seizmická odolnosť speleotém
T:     02/ 5941 0609
ORCID:   ORCID