Projekty

vedecký pracovník
doc. Mgr. Martin Gális, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
  • Mikroseizmické monitorovanie priemyselne významných lokalít
    Program: 7RP
    Doba trvania: 1. 10. 2009 – 30. 9. 2013

Národné

Ukončené
  • Analýza robustnosti vybraných štrukturálnych parametrov vo vzťahu k seizmickému pohybu v lokálnych povrchových štruktúrach so stochastickými perturbáciami materiálových parametrov.
    Program: VEGA
    Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023