Projekty

odborný pracovník
RNDr. Andrej Cipciar

Medzinárodné

Aktuálne
 • AdriaArray
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2026
Ukončené
 • Prevencia katastrof spôsobených porušením zosuvových priehrad v pohorí Tien Shan, Kyrgizská republika
  Program: NATO
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 30. 9. 2012

Národné

Ukončené
 • Súčasná a historická seizmická aktivita v zdrojovej oblasti Malé Karpaty
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Identifikácia a charakterizácia potenciálu lokálnych efektov pomocou robustného numerického modelovania seizmického pohybu
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
 • Seizmický režim v zdrojovej oblasti Malé Karpaty
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Priame modelovanie a inverzia vlnových obrazov aplikovaná na seizmický pohyb v Mygdónskom bazéne v Grécku
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
 • Neotektonická aktivita územia Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2007 – 30. 5. 2010
 • Výpočet mechanizmov ohnísk a inverzie tenzoru momentu v takmer reálnom čase pre zemetrasenia v strednej a juhovýchodnej Európe
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009