Základné údaje

Profilová fotografia
odborný pracovník
RNDr. Andrej Cipciar
T:     02/ 5941 0611
       02/ 5477 5280
ORCID:   ORCID