Projekty

odborná pracovníčka
Mgr. Nataša Halašiová

Medzinárodné

Ukončené
 • 10. výročná konferencia českých, poľských a slovenských paleontológov
  Program: International Visegrad Fund (IVF)
  Doba trvania: 1. 9. 2009 – 12. 9. 2009

Národné

Ukončené
 • Vývoj systému pre hodnotenie hrozby bleskových povodní a na podporu tvorby návrhov modro-zelenej infraštruktúry
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 15. 10. 2022 – 30. 11. 2023
 • Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
 • Ultravysokotlaková metamorfóza v oblasti Pohorje a korelácia eoalpínskeho tektonometamorfného vývoja Východných Álp a Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 3. 2006 – 1. 3. 2009