Projekty

vedecký pracovník
RNDr. Peter Pažák, PhD.

Národné

Ukončené
  • Súčasná a historická seizmická aktivita v zdrojovej oblasti Malé Karpaty
    Program: VEGA
    Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022