Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník
RNDr. Peter Pažák, PhD.
numerické modelovanie šírenia seizmických vĺn; monitorovanie seizmickej aktivity na Slovensku – Národná sieť seizmických staníc
T:     02/ 5941 0611
ORCID:   ORCID