Projekty

odborná pracovníčka, správkyňa internetového uzla SANET
Mgr. Melinda Vajkai

Národné

Ukončené
  • Geomagnetické pole na Slovensku v okolí epochy 2018.5
    Program: VEGA
    Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
  • Tranzientné a sekulárne zmeny geomagnetického poľa na území Slovenska
    Program: VEGA
    Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016