Publikácie

odborný pracovník
Mgr. Juraj Šurka

Publikácie za rok 2024

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií

Publikácie

  • CHEN, Si** - MICHÁLEK, Martin - GONZÁLEZ-CASTILLO, Eduin Ivan - HRUŠKA, Branislav - TALIMIAN, Ali - ŠURKA, Juraj - KAŇKOVÁ, Hana - PRNOVÁ, Anna - DASAN, Arish - MAHMOUD, Mokhtar - KRAXNER, Jozef - GALUSEK, Dušan. The effect of alkali activation on the textural properties of flame-synthesized 45S5-derived micron-porous bioactive glass microspheres. In Materialia, 2024, vol. 33, art. no. 102023. (2023: 3 - IF, Q2 - JCR, 0.833 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2589-1529. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.mtla.2024.102023 Typ: ADMA
  • UHLÍK, Peter - MILOVSKÁ, Stanislava - ŽATKOVÁ, Lucia - MILOVSKÝ, Rastislav - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - STAREK, Dušan - ŠURKA, Juraj - UHLÍKOVÁ, Barbora. Mineralogická analýza pôdnych profilov v oblasti jazera Vinderel, Maramures, Rumunsko. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s. 176-177. ISBN 978-80-8174-075-6. Dostupné na internete: https://www.geology.sk/wp-content/uploads/documents/foto/GCH_zborniky/2024_GCH_zbornik_w.pdf (Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFD