Základné údaje

Profilová fotografia
vedecká pracovníčka
Mgr. Stanislava Milovská, PhD.
štúdium minerálov pomocou Ramanovskej mikrospektroskopie; mineralógia, sekundárne minerály a procesy; rudné ložiská
T:     048/ 321 3323
ORCID:   ORCID